درمان سرپائی اعتیاد توسط داروی گیاهی


  •    نام آگهی دهنده: جمال موسوی
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  •    محله: گلشهر

  درمان سرپائی اعتیاد توسط داروی گیاهی


  داروگیاهی ایرانیان

  ترک اعتیادتضمینی (تریاک ،شیره ،هروئین،کراک،شیشه)
  ___________________________________________________________
  هنگام درمان اثری ازدرد،خماری ،رعشه،خمیازه،عرق سرد ،بداخلاقی ،
  بیحالی وکم حوصلگی وجودندارد.
  درمان بصورت سرپایی وپنهانی انجام میشود
  ونیازی به بستری شدن نیست.
  وزن ازدست رفته وچهره پریشان بیمارطی چندروزبازسازی میشود.
  درترکیب این دارو ،موادشیمیایی،مرفین یامشتقات آن وجودندارد.
  این داروبسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف
  فعالیت روزانه بیماربیشترمیشود.
  این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه موادمخدر رهامیسازد
  بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران دیگرتوصیه میکنید
  مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان
  تلفن : ۰۹۳۵۵۱۰۴۰۷۸
  موسوی ۰۹۳۸۳۱۵۵۸۰۰    |     |     |     |