دستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCP


  •    نام آگهی دهنده: سعید وزیری
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: پاسداران
  دستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCPدستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCP

  دستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCP


  HACCPچیست؟
  مدلی جهت حصول اطمینان از ایمنی غذایی درطول زنجیره غذایی از مواد اولیه تا مرحله تولید مدون شده است
  دستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCP
  – استقرار ، اجرا ، نگهداری و به روزآوری تولید محصول ایمن
  – انطباق با الزامات قانونی و دولتی موجود و مرتبط با ایمنی غذایی
  – افزایش رضایت مشتری و تشخیص نیازمندی های آنان .
  – ارتباط اثر بخش در مورد مسائل ایمنی غذایی با تأمین کنندگان و مشتریان
  – تطابق با خط مشی ایمنی غذایی تعریف شده سازمان .
  – گواهی یا ثبت سیستم مدیریت ایمنی غذایی خود از یک سازمان معتبر خارجی
  – و دهها مزیت دیگر
  تعاریف:
  – برنامه پیش نیاز(PRP): شرایط اساسی و فعالیت هایی است که لازم است برای حفظ یک محیط بهداشتی در طول زنجیره غذایی مناسب برای تولید، حمل و نقل و ارائه محصولات نهایی امن و ایمن
  مواد غذایی برای مصرف انسان انجام می گیرد .
  – کنترل نقاط بحرانی(CCP): مرحله که در آن به منظور جلوگیری ، از بین بردن و یا کاهش خطرات ایمنی مواد غذایی به یک سطح قابل قبول صورت می گیرد .
  – خطر مواد غذایی: عامل بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی که منجر به آلودگی غذا می شود .
  شرح خدمات HACCP
  – تعیین و تدوین خط مشی HACCP .
  – تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
  – برنامه ریزی تأمین منابع و مورد نیاز ازجمله نیروی انسانی ، تجهیزات و …
  – تعیین اقدامات جهت پیشگیری از بروز آلودگی متقاطع ، نظافت و بهداشت ، کنترل آفات ، بهداشت فردی
  – ایجاد طرح HACCP در برگیرنده اطلاعات هریک از نقاط کنترل بحرانی شناسایی شده
  – تهیه و تدوین مشخصات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی مرتبط با ایمنی مواد غذایی
  – تدوین دستورالعمل شرایط انبار،چیدمان و نگهداری، زمان ماندگاری محصول و مرجوعی در انبار
  – تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
  – برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
  – مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  – بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان    |     |     |     |