دستگاه بسته بندی بلیستر

آگهی حذف شده
دستگاه بسته بندی بلیستردستگاه بسته بندی بلیستر

دستگاه بسته بندی بلیستر


دستگاه بسته بندی بلیستر

بسته بندی بلیستر از یک لایه طلق PVC وکیوم شده و یک لایه
مقوای چاپی تشکیل می شود که محصول نهایی درحباب بین این
دولایه قرار گرفته و سپس بسته بندی پرس می شود. از محاسن این
نوع بسته بندی آن است که محصول داخل بسته بندی به شکل
موثری از آسیب و آلودگی حفظ شده و به علاوه کاملا در معرض
دید خریداران قرار می گیرد. برخی از مطالعات حاکی از آن است که
خریداران *** درصد بیشترتمایل به استفاده از بست هبندی هایی
دارند که محصول درون آن دیده می شود.
***********  |     |     |     |