دستگاه رفع آلودگی های محیطی و تصفیه هوا


  •    نام آگهی دهنده: IRANACTIVTEK
  •    وب سایت: www.iranactivtek.ir
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  دستگاه رفع آلودگی های محیطی و تصفیه هوادستگاه رفع آلودگی های محیطی و تصفیه هوا

  دستگاه رفع آلودگی های محیطی و تصفیه هوا


  دستگاه رفع آلودگی های محیطی و تصفیه هوا

  دستگاه رفع آلودگی از هوا و ضد عفونی سطوح (بدون فیلتر)
  با بهره گیری از تکنولوژی منحصر به فرد مورد تایید ناسا، با الگو برداری از فرایندهای طبیعی جهت رفع آلودگی های محیطی و پیشگیری از انتقال بیماری    |     |     |     |