دوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لوله

آگهی حذف شده
دوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لولهدوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لوله

دوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لوله


دوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لوله

نفتا صنعت ناظران برگزار میکند :
دوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لوله ( Pipe Line Coating Inspection )
تاریخ برگزاری دوره : ** مرداد ماه **
مدرس دوره : آقای مهندس ابراهیمی
هزینه دوره : *** هزار تومان
همراه با ارایه گواهی نامه معتبر از شرکت نفتا صنعت ناظران
شماره تماس : ***********-***********  |     |     |     |