دوره مدیریت ایمنی فرایندPSM


  •    نام آگهی دهنده: مرکز آموزشHSE جنوب کشور
  •    وب سایت: WWW.HSE-ME.IR
  •    استان: فارس
  •    شهر: شیراز
  دوره مدیریت ایمنی فرایندPSMدوره مدیریت ایمنی فرایندPSM

  دوره مدیریت ایمنی فرایندPSM


  مرکز آموزش HSEجنوب کشور برگزار می کند :
  دوره مدیریت ایمنی فرایند
  PSM
  با محوریت صنایع نفت و گاز
  مدرس دوره :مهندس شهرام غریب
  رزومه مدرس:
  •مدرس کارگاه مدیریت ایمنی فرایند و مدیریت بحران در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
  •سخنران در سمینارهای داخلی و بین المللی در حوزه مدیریت ایمنی فرایند و مدیریت بحران

  همراه با ارائه گواهینامه بین المللی

  شماره های تماس جهت ثبت نام و مشاوره:
  ۰۷۱۳۲۳۰۱۸۶۷
  ۰۹۱۷۶۴۹۳۰۰۹    |     |     |     |