• دونفر کارگر ماهر جلوبندی۲۶ساله


    دونفر کارگر بسیار ماهر ۲۶ساله در رشته جلوبندی با داشتن تمام وسایل کار جلوبندی جویای کار در تهران با جای خواب و حقوق مناسب به صورت درصدی یا ماهانه هستیم ۰۹۱۰۱۷۱۲۶۸۷ با تشکر      |     |     |     |