•    استان: تهران
    •    شهر: تهران

    دونفر کارگر ماهر جلوبندی جویای کار


    دونفر کارگر ماهر جلوبندی۲۶ساله با تمام وسایل کار جلوبندی جویای کار در تهران با جای خواب و حقوق مناسب هستیم۰۹۱۰۱۷۱۲۶۸۷

      |     |     |     |