دیسک تقویت ترمز پراید


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  دیسک تقویت ترمز پرایددیسک تقویت ترمز پراید

  دیسک تقویت ترمز پراید


  مزایای استفاده از دیسک تقویت ترمز

  کاهش طول مسافت و افزایش قدرت ترمز گیری

  عدم تاب برداشتن دیسک ترمز و فساد روغن ترمز به واسطه انتقال حرارت بالا

  عدم ژله وشیشه کردن لنت ترمز به واسطه براده برداری بالا

  افزایش طول عمر لنت و دیسک ترمز

  افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطر تصادف

  کاهش آلودگی زیست محیطی پراکندگی بخار آزبست

       |     |     |     |