دیپلم حسابداری

آگهی حذف شده
دیپلم حسابداریدیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری


(( دیپلم حسابداری ))
***
آموزشگاه آزاد فرهیختگان ری :
دارای مجوزسازمان فنی وحرفه ای دراستان تهران آماده ارائه دیپلم مهارت وآموزش و پرورش درهرمقطعی همچون :
سیکل، دیپلم ردی، دیپلم مشروط و یا تغییررشته میباشد./
رشته حسابداری دارای */ ** واحد بوده و * مرحله آزمون کتبی وعملی به صورت جدا شامل :
((حقوق ودستمزد، حسابداری صنعتی، حسابداری تکمیلی، حسابداری مقدماتی، کاربررایانه و نرم افزارهای حسابداری میباشد))
طول دوره آموزشی * ماه و پس ازقبولی درآزمون، مهارت سازمان فنی وحرفه ای صادر میگردد./
هزینه آموزشی این دوره با درصد تخفیف تعرفه آموزشی سازمان فنی وحرفه ای **% و به صورت اقساط ماهیانه میباشد./
کلاسها به صورت حضوری وغیرحضوری برای افرادشاغل، خانمها وآقایان به صورت گروهی وخصوصی تشکیل میشود./
( صد درصد قبولی به شرط شرکت درکلاس )
تلفن تماس : *********** &#****; ***********  |     |     |     |