دیپلم قابل استعلام

آگهی حذف شده
دیپلم قابل استعلامدیپلم قابل استعلام

دیپلم قابل استعلام


*** کی گفته دیپلم گرفتن سخته***

آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای فرهیختگان ری:
**ارائه دیپلم مهارت**
*حسابداری *گردشگری *کامپیوتر*(ICDL) برق صنعتی *،برق ساختمان *
تابلوسازی /PLCدریل کاری* jgtk hlv*d f’dvdn
((پرداخت شهریه به صورت اقساط))
تلفن تماس : *********** &#****; ***********
(( تحت نظر سا زمان فنی و حرفه ای کشور ))  |     |     |     |