راهنمای گام به گام طراحی پروژه های سازه های بتنی قاب خمشی


  •    نام آگهی دهنده: علی اصغر
  •    وب سایت: www.oomranengineer.blogfa.com
  •    استان: مازندران
  •    شهر: آمل

  راهنمای گام به گام طراحی پروژه های سازه های بتنی قاب خمشی


  آموزش محاسبات

  این کتاب بیشتر برای عزیزانی کاربرد دارد که خواهان ورود به حوزه محاسبات بوده و تازه می خواهند محاسبات را شروع کنند که با تلاش شبانه روزی در سه فصل و یک پیوست تهیه و تنظیم و به رشته تحریر درآمده است. بای آشنایی مختصر دوستان خلاصه مطالب مهم کتاب بصورت تیتروار در زیر قید شده است :

  ۱- بیان ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ در ملاحظات معماری و سازه ای

  ۲- آموزش نحوه کنترل مقاطع از نظر هندسی و ضوابط آرماتورگذاری مقاطع قبل از طراحی در زمان تعریف ، ترسیم و اختصاص مقاطع ویرایش جدید مباحث مقررات ملی

  ۳- ارائه بارگذاری های ثقلی منطبق با اجرا

  ۴- بیان روش های مختلف مدل سازی ، ترسیم و معرفی مشخصات مصالح و مقاطع

  ۵- آموزش تحلیل دینامیکی

  ۶- آموزش نحوه کنترل مقاطع سازه بعد از طراحی مطابق ویرایش جدید مباحث مقررات ملی

  ۷- آموزش نحوه کنترل های سازه به روش های مختلف بعد از طراحی

  – کنترل فاصله بین مرکز جرم و سختی

  – کنترل جابه جایی

  – کنترل واژگونی

  ۸- آموزش محاسبه ، اعمال و کنترل برش دوطرفه به صورت دستی در فونداسیون

  ۹- آموزش چگونگی تهیه نقشه های جزئیات منطبق با اجرا

  ۱۰- آموزش نحوه مرتب کردن خروجی های نرم افزار برای آماده کردن دفترچه محاسبات    |     |     |     |  

  علی اصغر دیوسالار

  آگهی های  علی اصغر دیوسالار