•    نام آگهی دهنده: safdari
  •    وب سایت: carpod.ir
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: خیابان ازادی روبه روی حبیب الهی
  ردیاب خودروردیاب خودرو

  ردیاب خودرو


  ردیاب خودرو

  نظارت و ردیابی خودروهای شخصی ، عمومی ، اداری، باربری ، ترانزیت.نظارت و ردیابی کودکان ، سالمندان ، بیماران ، حیوانات.نظارت و ردیابی اموال منقول نظیر چمدانها، بسته های مهم ، کانتینرها.کنترل بازاریاب ها و کارمندان خود در زمان ماموریت.ردیابی افراد زمان وقوع حوادث هنگام ورزش در کوهستانها ،طبیعت ، دریا.نظارت و مدیریت ناوگان های امدادی ، حمل ونقل عمومی.شناسایی دزد اتومبیل و یافتن محل اختفای اتومبیل مسروقه    |     |     |     |