رفرنس استاندارد – تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی


  •    نام آگهی دهنده: طوسی
  •    وب سایت: www.boualisina.com
  •    استان: سمنان
  •    شهر: دامغان
  •    محله: سمنان- دامغان-شهرک صنعتی
  رفرنس استاندارد – تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیاییرفرنس استاندارد – تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی

  رفرنس استاندارد – تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی


  رفرنس استاندارد – تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی خاص
  شرکت فرآیند شیمی بو علی سینا
  تأمین کننده رفرنس استاندارد
  – تأمین مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی خاص
  – مواد حد واسط و مواد جانبی دارویی 
  – فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی
  _  تأمین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک
  _ مواد شیمیایی صنعتی
  _ تأمین مواد اولیه شیمیایی merck
  _ مواد شیمیایی سیگما آلدریچ امریکا
  _ مواد شیمیایی sigma Aldrich
  – تأمین دانش فنی تولید مواد موثر دارویی و محصولات دارویی
  – تأمین کننده مواد موثره دارویی و مواد شیمیایی خاص برای پروژهای تحقیقاتی
  – تأمین رفرنس استاندارد (reference standard)
  – استانداردهای مرجع داروئی طبق EP, USP,BP
  – تأمین مواد اولیه شیمیایی ، مواد حد واسط دارویی ، مواد جانبی ( اکسی پیان) دارویی از قبیل:
  ۱. Aluminuim hydroxid past gel    
  ۲. BOA.DUP.280G-70100    
  ۳. BOA.DUP.300G-70100  
  ۴. Starch pregelatinzed   
  ۵. Citric acid anhydrous 
  ۶. Citric acid monohydrate  
  ۷. Calcium phosphate dibasic  
  ۸. Dextrose anhydrous   
  ۹. Dextrose monohydrate  
  ۱۰. Sodium starch glycolla  
  ۱۱. Lactose anhydrouse    |     |     |     |