زمین باکاربری مسکونی-تجاری


  •    نام آگهی دهنده: حسن بغدادی
  •    استان: البرز
  •    شهر: نظرآباد
  •    محله: شهرستان نظرآباد زمین های فرهنگیان سیدجمال الدّین
  زمین باکاربری مسکونی-تجاریزمین باکاربری مسکونی-تجاری

  زمین باکاربری مسکونی-تجاری


  زمین باکاربری مسکونی-تجاری

  دوکلّه-قیمت۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان    |     |     |     |