ست اسلامپ بتن


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  ست اسلامپ بتنست اسلامپ بتن

  ست اسلامپ بتن


  ست اسلامپ بتن
  برای اندازه گیری میزان خمیروارگی و روانی بتن تازه استفاده می شود . این آزمایش مربوط به نمونه های با خمیروارگی متوسط و بالا می باشد .    |     |     |     |