•    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  ست هیدرومتریست هیدرومتری

  ست هیدرومتری


  ست هیدرومتری

  ست هیدرومتری خاک
  یکی از تجهیزات آزمایشگاه خاک می باشد که برای تکمیل بخش ریزدانه منحنی دانه بندی است.    |     |     |     |