سرج ارستر برقگیر صاعقه گیر ابو – بترمن آلمان Surge Arrester Lightning Controller OBO Bettermann


  •    وب سایت: www.sepahanelectric.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  سرج ارستر برقگیر صاعقه گیر ابو – بترمن آلمان Surge Arrester Lightning Controller OBO Bettermannسرج ارستر برقگیر صاعقه گیر ابو – بترمن آلمان Surge Arrester Lightning Controller OBO Bettermann

  سرج ارستر برقگیر صاعقه گیر ابو – بترمن آلمان Surge Arrester Lightning Controller OBO Bettermann


  روزانه تجهیزات الکتریکی بارها و بارها مورد هجوم جریانات سریع و غیر عادی حاصل از تخلیه بار الکتریکی راه دور (صاعقه) یا عملیات روزانه قطع و وصل سیستمهای قدرت در شبکه برق رسانی قرار می گیرند. مسبب بیشترین تعداد سوختگیهای تجهیزت الکتریکی در مجموعه های صنعتی، اداری، تجاری، پزشکی، مخابراتی، مسکونی و … چنین نوساناتی هستند. سرج ارسترها بمنظور حفاظت سیستمهای الکتریکی از این اختلالات بکار می روند. هزینه بعمل آمده برای تجهیز یک ساختمان به چنین سیستم حفاظتی، بسیار کمتر از هزینه تعمیرات وسایل سوخته در اثر جریانات گذرای مورد اشاره می باشد. سپاهان الکتریک عرضه کننده سرج ارسترهای ابو آلمان می باشد. کلیه تیپهای I، II، III، I+II، II+III یا کلاسهای B، C، D، B+C، C+D، با ظرفیتهای متفاوت و تعداد پلهای گوناگون (از ۱ تا ۴ پل) موجود و آماده تحویل است. اطلاعات فنی و راهنمای انتخاب را در سایت سپاهان الکتریک به آدرس خواهید یافت.    |     |     |     |