سرکابل و مفصل


  •    نام آگهی دهنده: saeedmotaleby
  •    استان: کرمان
  •    شهر: رفسنجان

  سرکابل و مفصل


  سرکابل و مفصل نصب سرکابل و مفصل

  نصب سرکابل و مفصل تا سطح ولتاژ۶۳KVبا گواهینامه وزارت نیرو و چهارده سال رزومه کاری

  ۰۹۱۳۹۴۱۹۵۷۵تلفن

    |     |     |     |