•    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  سری الک خاکسری الک خاک

  سری الک خاک


  سری الک خاک
  الکهای آزمایشگاهی که با فریم استنلس استیل و با استفاده از تورهای استیل با بهترین کیفیت تولیدمی شود.
  نحوه شناخت الک آزمایشگاهی :
  *کیفیت فریم الک
  *جوشکاری یا لحیم کاری توری به فریم
  *کیفیت بافت توری الک آزمایشگاهی    |     |     |     |