سعادت اباد ۱خوابه ۶۲متر

آگهی حذف شده
سعادت اباد ۱خوابه ۶۲مترسعادت اباد ۱خوابه ۶۲متر

سعادت اباد ۱خوابه ۶۲متر


اپارتمان ** متری واقع در طبقه همکف برج یاسمن
دو کله یکطرف خیابان یکم (جمشیدی) پلاک **
وطرف دیگر خیابان سوم
خیابان یکم بزرگترین و بهترین در سعادت اباد
یک خوابه و دارای یک سوییت ** متری
در پشت بام قید شده در سند که ** مترش محاسبه
خواهد شد/کف سرامیک/ گاز رومیزی/خیلی تمیز  |     |     |     |