سمپاشی منازل وادارات


  •    نام آگهی دهنده: شرکت سمپاشی نانوفناوران بهداشت تهران
  •    وب سایت:  www.nanofannavaran.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: فرشته کوچه مریم پلاک 19
  سمپاشی منازل واداراتسمپاشی منازل واداراتسمپاشی منازل واداراتسمپاشی منازل وادارات

  سمپاشی منازل وادارات


  1. سمپاشی منازل وادارات

  شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشروبهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت به شماره   ۲۱۰۷

  عضوانجمن حشره شناسی پزشکی دانشگاه تهران

  سمپاشی تضمینی سوسک ریزآشپزخانه،سوسک آمریکایی،سمپاشی ساس،کنه،کک،مایت و..

  کنترل جوندگان موذی درکارخانجات 

  عقدقراردادبارستورانها،هتلها،بیمارستانهاوموسسات دولتی    |     |     |     |