•    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  سند باتل خاکسند باتل خاک

  سند باتل خاک


  سند باتل خاک
  جهت تعیین چگالی و دانسیته خاک های فشرده ریزدانه در محل به کار می رود . این دستگاه از سری لوازم صحرایی خاک می باشد .    |     |     |     |