سنگ ورقه ای شمال سمنان


  •    شماره تماس: 09121311671
  سنگ ورقه ای شمال سمنانسنگ ورقه ای شمال سمنان

  سنگ ورقه ای شمال سمنان


  معدن سنگ زرد طبیعی ورقه ای هر تن هشتاد هزار تومان در سمنان.

  احمد یوردخانی

  ۰۹۱۲۱۳۱۱۶۷۱    |     |     |     |  

  پارس تبلیغ

  سایت پارس تبلیغ منتشر کننده آگهی رایگان در تمام شهرهای ایران

  آگهی های  پارس تبلیغ