سه بسته ورق کلاسور ۴سوراخه زیرقیمت

آگهی حذف شده
سه بسته ورق کلاسور ۴سوراخه زیرقیمتسه بسته ورق کلاسور ۴سوراخه زیرقیمت

سه بسته ورق کلاسور ۴سوراخه زیرقیمت


سه بسته ورق کلاسور *سوراخه که هربسته حاوی ***برگ ضخیم کلاسور می باشد بفروش می رسد. قیمت مجموع بسته ها *****.زیرقیمته.لوازم تحریر فروشی ها این سه بسته رو *****تومان میدن.
آدرس : شهرک غرب. پارک سپهر  |     |     |     |