سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی


  •    نام آگهی دهنده: amir
  •    وب سایت: www.wpsk.ir
  •    استان: خراسان رضوی
  •    شهر: نيشابور
  •    محله: نیشابور . بلوار بعثت . روبروی بعثت 32. ساختمان حکیم عمرخیام
  سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزیسوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی

  سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی


  سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی

  مجری پروژه های صنعتی و ساختمانی

  اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی

  سازه های صنعتی

  مخازن دوجداره و تحت فشار

  انواع پل های فلزی

  انواع سوله های صنعتی، سوله های سبک وفوق سبک

  تجهیزات شهری، پارکی و ورزشی

  بازرسی و تست جوش    |     |     |     |