شبیه ساز مهارت انتوباسیون


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: تهران خیابان آزادی ابتدای نواب پلاک 692
  شبیه ساز مهارت انتوباسیونشبیه ساز مهارت انتوباسیونشبیه ساز مهارت انتوباسیونشبیه ساز مهارت انتوباسیون

  شبیه ساز مهارت انتوباسیون


  شبیه سازی مهارت انتوباسیون بزرگسال با آناتومی دقیق در سایز واقعی بدن شامل دهان ، نای ، مری ، مجاری و قفسه سینه    |     |     |     |