شرکت بهساز بتن پایدار شرکت تخصصی مقاوم سازی و ساخت و ساز و ب


  •    نام آگهی دهنده: مصطفی داوری
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  شرکت بهساز بتن پایدار شرکت تخصصی مقاوم سازی و ساخت و ساز و بشرکت بهساز بتن پایدار شرکت تخصصی مقاوم سازی و ساخت و ساز و ب

  شرکت بهساز بتن پایدار شرکت تخصصی مقاوم سازی و ساخت و ساز و ب


  شرکت بهساز بتن پایدار شرکت تخصصی مقاوم سازی و ساخت و ساز و برش بتن
  اهم فعالیت های شرکت بهساز بتن پایدار به شرح زیر می باشد:
  ۱-طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی و تجاری و صنعتی
  ۲-طراحی و اجرای پروژه های مقاوم سازی با استفاده از FRP
  ۳-کاشت میلگرد
  ۴-طراحی و نصب Base plate توسط انکر بولتهای مکانیکی و شیمیایی
  ۵-آب بندی بتن
  ۶-برش بتن مسلح با دستگاه های Wire Saw و Wall Saw
  ۷-مغزه گیری(کُرگیری) از بتن مسلح در قطرها و عمق های مختلف
  ۸-انجام اتصالات مکانیکی آرماتور
  ۹-نصب سیستم های تاسیساتی
  ۱۰-ترمیم و بازسازی بتن
  ۱۱-طراحی داخلی
  ۱۲-تعویض درزهای انبساط پلهای موجود
  مدیرعامل : مصطفی داوری ۰۹۱۳۱۱۱۴۷۹۹
  مدیر فنی : مهندس مجتبی بخت آور ۰۹۱۳۱۱۷۱۲۹۸    |     |     |     |