شرکت تکنو انجام کلیه امور نقشه برداری


  •    نام آگهی دهنده: رضا خسروی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: چهار راه پارک وی مدرس پلاک14 ساختمان زایس
  شرکت تکنو انجام کلیه امور نقشه برداریشرکت تکنو انجام کلیه امور نقشه برداری

  شرکت تکنو انجام کلیه امور نقشه برداری


  شرکت تکنو انجام کلیه امور نقشه برداری

  -تهیه نقشه ملک جهت ثبت سند (ماده ۱۴۷)وتفکیک اراضی

  -تهیه نقشه کاداستر شهری ،کاداستر زراعی،کاداسترروستایی

  -تهیه نقشه توپوگرافی

  -نقشه برداری ساختمان، پیاده سازی صفحه ستون

  -برداشت سه بعدی نما ساختمان

  -انجام تراز یابی درجه ۱، ترازیابی درجه ۲، ترازیابی درجه ۳

  -تهیه پروفیل طولی و عرضی مسیر(جاده، کانال، رودخانه)

  -تعیین حجم عملیات خاکی    |     |     |     |