صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیتISO9001

آگهی حذف شده
صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیتISO9001صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیتISO9001

صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیتISO9001


ISO*00*::*0** خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
چیست؟ ISO*00*::*0**
سیستمی مبتنی بر مدیریت فرآیندها و فعالیتهای کلیدی سازمان‌ها و شرکت‌ها می باشد که نتیجه آن ارتباط صحیح و مناسب بین فرآیندهای سازمان از جمله انبار، تولید، کنترل کیفیت، فروش، خرید، بازاریابی و … که منجربه بهبود مستمر و رضایت مشتری در سازمانها می گردد.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت ISO*00*:*0**
– ساده سازی، اصلاح گردش کار و تسهیل فعالیتها و فرایندها.
– برنامه‌ریزی و زمانبندی اصولی و منطقی تولید و خدمات
– کنترل هزینه ها .
– مدیریت، کنترل و گزارشات پیشرفت اهداف ، برنامه ها و پروژه ها .
– کاهش زمان ارائه محصول و خدمت .
– استفاده بهینه از کلیه منابع سازمان شامل نیروی انسانی ، تجهیزات و ماشین آلات .
– ارزیابی مشاورین ، پیمانکاران و تأمین کنندگان .
– تضمین کیفیت محصول و خدمات و حفظ سطح آن
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
– کیفیت: کیفیت درجه ای از برآورده سازی الزامات توسط مجموعه ای از ویژگی های ذاتی است
– بهبود مستمر: افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و سایر طرف‌های ذی‌نفع می‌باشد
– رضایت‌مندی مشتری: برداشت مشتری از درجه ای که الزامات مشتری در آن برآورده شده اند
شرح خدمات ISO*00*:*0**
– تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه سازمان .
– تحت کنترل درآوردن، یکپارچه‌سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– برنامه‌ریزی تأمین منابع و مورد نیاز ازجمله نیروی انسانی، تجهیزات و …
– نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجراء و اثربخشی آموزشی
– تدوین طرح‌های کیفی، روشهای کنترلی و بازرسی مواد اولیه، حین تولید و محصول نهایی.
– شناسایی، انتخاب، ارزیابی و تایید پیمانکاران و تامین کنندگان
– تهیه و تدوین برنامه‌زمانبندی، کدینگ، ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
– تدوین دستورالعمل شرایط انبار، چیدمان و نگهداری، رسید، حواله داخلی، خروج اقلام، مرجوعی در انبار
– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
– برنامه‌ریزی، تهیه چک لیست‌ها، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
– مسئولیت انجام، مهلت اجرا، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه  |     |     |     |