صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها


  •    نام آگهی دهنده: سعید وزیری
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: پاسداران
  صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه هاصدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها

  صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها


  خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2017
  ISO10006:2017 چیست؟
  هدف کلی این استاندارد ایجاد حفظ وارتقاء سطح کیفیت در پروژه‌ها، از طریق ایجاد یک رویکرد نظام مند است به نحوی که نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری، درک و فراهم شوند.
  دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2017
  – درک نیازهای تصریحی و تلویحی کارفرما و برآوردن آنها
  – سازماندهی مناسب و ایجاد ارتباطات موثر درون سازمانی
  – کاهش هزینه ها و افزایش گردش سرمایه از طریق به کارگیری بهینه منابع
  – ارتقای دانش فنی سازمان
  – انعطاف‌پذیری و سرعت در پاسخگویی به نیازها
  – مدیریت صحیح ریسک، بودجه، کیفیت، منابع، برنامه ریزی و تدارکات پروژه
  – و دهها مزیت دیگر
  تعاریف:
  – پروژه: مجموعه ای از فعالیتها و فرآیندهای واحد، هماهنگ و منحصر به فرد که برای یک هدف با توجه به محدودیتهای زمان، هزینه و منابع و انجام و کنترل می شوند .
  – مدیریت پروژه: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و گزارش دهی از تمام جنبه های یک پروژه برای رسیدن و نائل شدن به اهداف پروژه
  – منشور پروژه: سند و مستندی که تمام نیازهای پروژه را برای رسیدن به اهداف پروژه مشخص میکند .
  شرح خدمات ISO10006:2017
  – تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه سازمان .
  – تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
  – برنامه ریزی تأمین منابع و مورد نیاز ازجمله نیروی انسانی ، تجهیزات و …
  – نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی
  – جزئیات فعالیتها, تعیین سطوح ریسک و عدم قطعیت, تعیین زمانهای شروع و خاتمه, تعیین محدودیت های منابع و هزینه, شناسایی و تفکیک بین فرآیندهای مدیریت پروژه و فرآیندهای مرتبط با محصول پروژه
  – مدیریت تغییرات ،مدیریت زمان ،مدیریت محدوده ،مدیریت هزینه ،مدیریت ارتباطات ، مدیریت ریسک ،مدیریت تدارکات، مدیریت منابع ،مدیریت کیفیت پروژه ، مدیریت زیرساختها ، مدیریت برنامه ریزی و …
  – تهیه و تدوین برنامه زمانبندی، کدینگ، ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
  – تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
  – برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
  – مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  – بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان    |     |     |     |