طراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  طراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلابطراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب

  طراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب


  طراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب

  طراحی،ساخت و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب شامل: پکیج های پیش ساخته فلزی

  انواع چربیگیرها

  پکیج های تزریق مواد شیمیایی

  ایمهوف وسپتیک تانک

  انواع فیلترپرس

  هوادهی سطحی

  پل و نیم پل گردان

  ساخت انواع دریچه ی مکانیکی و دستی

  ساخت انواع آشغالگیر مکانیکی و دستی

  انواع سختی گیر سیلکون و …

  مخازن تحت فشار

   

  تصفیه خانه .آب .فاضلاب .مخازن .چربی گیر . آشغالگیر    |     |     |     |