طراح تخصصی لوگو ، مهر ، اسم ، برند تجاری

آگهی حذف شده
طراح تخصصی لوگو ، مهر ، اسم ، برند تجاریطراح تخصصی لوگو ، مهر ، اسم ، برند تجاری

طراح تخصصی لوگو ، مهر ، اسم ، برند تجاری


ساخت &#***0;ماکت&#****; خود را به ما بسپارید!

ماکت سازی معماری، شهرسازی، را درچند حالت مختلف ساخت به شما ارائه می نمائیم:

حجمی: این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران فقط حجم کلی کانسبت و ترکیب احجام پروژه شما را نشان خواهد داد بدون جزئیات کانسبت می باشد.

تمام جزئیات کانسبت: این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران الاوه بر حجم کلی کانسبت، جزئیات ( در، پنجره، مصالح متفاوت و&#***0;) کلی را هم در بر می گیرد ونشان داده خواهد شد.

کل پروژه با تمام جزئیات: منظور از این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران الاوه بر چیزهای که در بالا ذکر شده ساختن لندایسکیپ و حجم مورد نظرهم در سایت قرار خواهد گرفت.

کلیه سفارش ها ظرف مدت نیم تا ** ساعت از طریق پیامرسان پاسخ داده می شوند.

ارسال سفارش به پیامرسان: ***********
@OjDanesh
OjDaanesh@gmail.com

تماس: ***********
موسسه پروژه سرای اوج دانش  |     |     |     |