عمق یاب سطح آب وکف چاه سه کاره و ویدئومتری از ۵۰ متر تا ۵۰۰ متر


 • عمق یاب سطح آب وکف چاه سه کاره و ویدئومتری  از ۵۰ متر تا ۵۰۰ مترعمق یاب سطح آب وکف چاه سه کاره و ویدئومتری  از ۵۰ متر تا ۵۰۰ متر

  عمق یاب سطح آب وکف چاه سه کاره و ویدئومتری از ۵۰ متر تا ۵۰۰ متر


  عمق یاب سطح آب وکف چاه سه کاره و ویدئومتری از ۵۰ متر تا ۵۰۰ متر
  عمق یاب NT24.it سه کاره چاه آب (سطح آب و کف چاه وکف چاه خشک ) پیزومتر واکتشافی تا ۲۵۰مترو بالاتر و ویدئومتری چاه  سبک و پرتابل و دارای سیستم هشدار نوری وصوتی وتغذیه سه عدد باطری نیم قلم  قابل ارسال به تمام نقاط برای آمار برداری  آب زیر زمینی    آتشی -اشرفی   ۰۹۱۲۲۳۳۹۱۱۶-۰۹۱۲۷۹۳۹۶۰۱-۹۰۳۵۳۵۶۷۰۲۰


    |     |     |     |