فایل بایگانی دوار |کمد گردان


  •    وب سایت: www.karsisco.ir
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  فایل بایگانی دوار |کمد گردانفایل بایگانی دوار |کمد گردان

  فایل بایگانی دوار |کمد گردان


  ?کارسیس سازنده فایل و کمد های دوار فایل های بایگانی دوار?شرکت کارسیس در دو مدل کمد دوار گردون آویز ۴ طبقه برایپوشه و زونکن های آویز  و کمد دوار گردان ۵ طبقه ایستاده بشقابی برای مصرف زونکن فانتزی معمولی فایل دوار گردان ۵ طبقه زونکن خورمخصوص انواع زونکن های اداری از قبیل ۲/۵ سانتی متر*۴/۵ سانتی متری و ۸ سانتی متری که در اکثریت ادارات و سازمانها استفاده می گردد. در هر طبقه طرفی ۲۵ عدد زونکن ۸ سانتی متری را داراست که در مجموع ۱۲۵ عدد زونکن بزرگ ۸ سانتی را در خود جای داده و در بهینه سازی فضاهای اداری بسیار مفید و موثر میباشد ، کاملا ایمن و زیبا ودرمقایسه با بقیه کمدهای بایگانی اداری  بسیار کارآمد و مستحکم و مقرون به صرفه است . فایل بایگانی دوار، کمد بایگانی دوار، فایل دوارگردون، کمد دوار گردان، فایل دوار ، کمد دوار، بایگانی گردون دوار،کمد گردون بایگانی دوار، فایل بایگانی دوار گردان ۴ طبقه آویز پوشهخور، کمد بایگانی دوار آویز ۴ طبقه پوشه خور، فایل بایگانی دوارگردون ۵ طبقه ایستاده زونکن خور، کمد دوار گردون ۵ طبقه زونکنخور، کمد دوار، کمد گردون، کمد فلزی گردون، فایل فلزی دوار گردان، سیستم بایگانی دوار گردان کارسیس، کمد دوار آویز پوشه، فایل دوارگردان بشقابی زونکن، کمد دوار ایستاده زونکن، کمد دوار آویز پوشه، فایل های بایگانی دوار ، کمد های دوار آویز و بشقابی، دوار پنج طبقه گردان زونکن خور، دوار چهار طبقه گردان پوشه خور، فروش فایلبایگانی دوار گردان، تولید فایل دوار گردون، ساخت کمد دوار گردان شرکت مهندسی کارسیس     |     |     |     |