** فتو آتلیه فیلمبرداران و عکاسان آرمان **


  •    نام آگهی دهنده: طاهري
  •    وب سایت: www.filmbardary.ir
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: آريا شهر
  ** فتو آتلیه فیلمبرداران و عکاسان آرمان **** فتو آتلیه فیلمبرداران و عکاسان آرمان **

  ** فتو آتلیه فیلمبرداران و عکاسان آرمان **


  ** فتو آتلیه فیلمبرداران و عکاسان آرمان **

  با مجوز رسمی اتحادیه و

  ارایه پکیج های هفتگانه از :

   

  ۸۷۰.۰۰۰  تومان تا ۵.۵۷۰.۰۰۰ تومان

   

   

  پکیج شماره ۱ پیشنهادی عروس و داماد

   

  به مدت محدود شامل :

   

  فیلمبرداری HD FULL  همراه با میکس و مونتا ژ با خروجی

  DVD وعکا سی حرفه ا ی دیجیتال با ( کادر بانو )

  ۲۰ عکس لیت سر مجلسی رتوش

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۱۰ پوستر۲۰.۲۵ رتوش دیجیتال درآتلیه اختصاصی

  ۱ پوستر ۴۰.۳۰ رتوش

   

   فقط ۸۷۰.۰۰۰ تومان

   

  پکیج شماره ۲ پیشنهادی عروس و داماد

  به مدت محدود شامل :

   

  فیلمبرداری HD FULL   همراه با میکس و مونتا ژ با خروجی

  DVD وعکا سی حرفه ا ی دیجیتال با ( کادر بانو )

   

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۳۰ عکس لیت سر مجلسی رتوش

  ۲۵ پوستر ۲۰۲۵رتوش دیجیتال درآتلیه اختصاصی

  ۲ پوستر ۳۰.۴۰ رتوش

  ۱ پوستر ۵۰.۶۰ شاسی  دیجیتال شب مراسم

   

  فقط ۱.۳۷۰.۰۰۰ تومان

   

   

  پکیج شماره ۳ پیشنهادی عروس و داماد

  به مدت محدود شامل :

   

  فیلمبرداری HD FULL  همراه با میکس و مونتا ژ با خروجی

  DVD وعکا سی حرفه ا ی دیجیتال ( کادر بانو)

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۴۰ عکس لیت سر مجلسی دیجیتال رتوش

  ۳۰ پوستر ۲۰.۲۵ رتوش کامل دیجیتال در آتلیه اختصاصی

  ۲ پوستر دیجیتال ۳۰.۴۰   رتوش شده

  ۱ پوستر ۵۰.۶۰ شاسی سر مجلسی شب مراسم

  با تقدیم آلبوم دیجیتال ۱۰ برگی سایز ۳۰.۶۰

   

   

  فقط ۱.۹۷۰.۰۰۰ تومان

   

  پکیج شماره ۴ پیشنهادی عروس و داماد

  به مدت محدود شامل :

   

  فیلمبرداری(۲)  دوربین HD FULL  حرفه ا ی همراه با میکس و

  مونتاژ با خروجی DVD وعکاسی دیجیتال با ( کادربانو )

   

  ۵۰ عکس لیت سرمجلسی رتوش

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۴۰ پوستر ۲۰.۲۵ رتوش دیجیتال در آتلیه اختصاصی

  ۲ پوستر ۳۰.۴۰ دیجیتال رتوش

  ۱ پوستر ۱۰۰.۷۰  شاسی سر مجلسی

  با تقدیم آلبوم دیجیتال ۱۰ برگی ۳۰.۶۰

   

   

  فقط ۲.۸۷۰.۰۰۰تومان

   

   

  پکیج شماره ۵ پیشنهادی عروس و داماد

  به مدت محدود شامل :

   

  فیلمبرداری(۲)  دوربین HD FULL  حرفه ا ی همراه با میکس و

  مونتاژ با خروجی DVD وعکاسی دیجیتال با ( کادربانو )

   

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۶۰ عکس لیت سرمجلسی رتوش فوق العاده زیبا

  ۵۰ پوستر ۲۵. ۲۰ رتوش دیجیتال در آتلیه اختصاصی

  ۲ پوستر ۳۰.۴۰ شاسی دیجیتال رتوش

  ۱پوسترخیره کننده واستثنایی ۱۰۰.۷۰ شاسی شب مراسم

  با تقدیم آلبوم دیجیتال۱۲  برگی سایز ۳۰.۶۰

   

  فقط ۳.۹۷۰.۰۰۰ تومان

   

   

  پکیج شماره ۶ پیشنهادی عروس و داماد

  به مدت محدود شامل :

   

   

  فیلمبرداری(۲)  دوربین HD FULL   حرفه ا ی همراه با میکس و

  مونتاژ با خروجی DVD وعکاسی دیجیتال با ( کادربانو)

   

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۸۰ عکس  لیت شاسی دار  سرمجلسی رتوش

  ۶۰ عکس ۲۰.۲۵ رتوش دیجیتال در آتلیه اختصاصی

  ۲ پوستر  ۳۰.۴۰ شاسی  دیجیتال رتوش

  ۱ پوستر ۱۰۰.۷۰ شاسی  شب مراسم

  ۱ پوستر ۵۰.۶۰ شاسی دار شب مراسم

  با تقدیم آلبوم دیجیتال ۱۵ برگی سایز ۴۰.۶۰

  فقط ۴.۹۷۰.۰۰۰ تومان

   

  پکیج شماره ۷ پیشنهادی عروس و داماد

  به مدت محدود شامل :

   

   

  فیلمبرداری (۲)  دوربین HD FULL   حرفه ا ی همراه با میکس و

  مونتاژ با خروجی DVD وعکاسی دیجیتال ( کادربانو )

  ۳۰تا ۳۰۰ فریم عکس انتخابی باغ و مجلس (بدون ویزیت)

  ۱۰۰ عکس لیت شاسی دارسرمجلسی رتوش

  ۱۰۰ پوستر ۲۵.۲۰ رتوش دیجیتال درآتلیه اختصاصی

  ۲ پوستر۳۰.۴۰ شاسی  رتوش

  ۲ پوستر  ۱۰۰.۷۰ شاسی شب مراسم

  با تقدیم آلبوم دیجیتال سیلک و متالیک ۲۰ برگی سایز ۳۰.۶۰

   

   

  فقط ۵.۵۷۰.۰۰۰  تومان

   

   

   

  سمینارها – همایشات – فیلمبرداری سمینار –  فیلمبرداری  – عکاسی -تبلیغاتی -نور پردازی- عکاسی سمینار

  ساخت تیزر -صنعتی -اسپرت و مدلینگ -تحویل آرشیو عکس -تصویر برداری -مجالس -همایش تیزر تبلیغاتی – 

  فیلم  – عکس –  کاتالوگ  –  بلو ری – عکس سمینار –  کنفرانس -میکس صدا برداری تخصصی عکس صنعتی

  همایش ها –  فیلم همایش – ورزشی –  تیزر- مستند  – مراسم- آگهی -مونتاژ سینمایی کلیپ تصویر بردار – 

  سینک اختصاصی – همایش – آموزشی –عکاسی تبلیغاتی – بازرگانی –دوربین-  FULL HDتشریفات

  پکیج طلایی-فیلم -عکس- باغ اختصاصی- مجوز رسمی- کادر حرفه ای -پوشش تصویری- صنعتی –

   آشنایی- میکس- عروس و داماد- آتلیه-سمینارها -فتو-دیجیتال -پوشش تصویری – کادر مجرب عکاسی

  فیلمبرداری -لیت سرمجلسی-رتوش کامل- Dvd vcd dv cam خدمات مجالس- فیلم سازی -منطقه ۵- آریا شهر-

       |     |     |     |