فرمالین خشک(پارافرمالدئید۹۶%)


  •    نام آگهی دهنده: ّبهفرقدوسی
  •    وب سایت: Mobin.chemical@gmail.com
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  •    محله: دشتستان

  فرمالین خشک(پارافرمالدئید۹۶%)


  شرکت شیمیایی سریران مبین سپاهان توزیع کننده ی انحصاریه فرمالین خشک(پارافرمالدئید۹۶%)درسراسرکشور برای صنعت دام وطیور درسالن های مرغداری جهت آنتی باکتریالل کردن محیط میباشد؛فرمالین خشک بخاطر حذف هزینه ی پرمنگنات ودرصدخلوص بالای آن هم ازلحاظ اقتصادی وهم ازلحاظ کیفیت به صرفه میباشد.    |     |     |     |