فروش ترانکینگ البرزبندرعباس-قیمت ترانکینگ فروش داکت بندرعباس


  •    نام آگهی دهنده: خانم حیدری
  •    وب سایت: www.hadishafzar.ir
  •    استان: هرمزگان
  •    شهر: بندرعباس
  •    محله: بندرعباس -چهارراه قدس ،شرکت هدیش افزار
  فروش ترانکینگ البرزبندرعباس-قیمت ترانکینگ فروش داکت بندرعباسفروش ترانکینگ البرزبندرعباس-قیمت ترانکینگ فروش داکت بندرعباس

  فروش ترانکینگ البرزبندرعباس-قیمت ترانکینگ فروش داکت بندرعباس


  ترانکینگ – داکت شبکه
  ترانکینگ محفظه دربسته ای است که جهت انتقال کابل های شبکه تلفن وبرق مورداستفاده قرارمی گیرد.
  این محصول تخصصی ترین راهکارجهت پیاده سازی شبکه های ساختاریافته می باشد.
  تلفن تماس:۰۷۶۳۲۲۱۰۹۲۱
  تلگرام:۰۹۱۷۵۴۷۰۴۳۰
  وب سایت:    |     |     |     |