فروش جلبک دریایی پودری -هیومیک اسید – اسیدآمینه و فولویک اسید پودری


  •    نام آگهی دهنده: کاظمی
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  فروش جلبک دریایی پودری -هیومیک اسید – اسیدآمینه و فولویک اسید پودریفروش جلبک دریایی پودری -هیومیک اسید – اسیدآمینه و فولویک اسید پودری

  فروش جلبک دریایی پودری -هیومیک اسید – اسیدآمینه و فولویک اسید پودری


  فروش جلبک دریایی پودری -هیومیک اسید – اسیدآمینه و فولویک اسید پودری

  جلبک دریایی پودری و کلپ پودری به صورت فله و چینی

  هیومیک اسید پودری ۷۰% و ۶۵%و ۶۰%  هندی و چینی

  اسیدآمینه پودری ۵۰% و ۸۰% هندی و چینی

  فولویک اسید پودری ۵۰% و ۴۰ % هندی و چینی

       |     |     |     |