فروش سیمان تیپ ۲

آگهی حذف شده

فروش سیمان تیپ ۲


فروش سیمان تیپ * تحویل درب انبار ****تومان،تحویل درب کارگاه شامل هزینه حمل ونقل میگردد که بر عهده خریدار میباشد،
نحوه تسویه نقدی میباشد
حداقل سفارش برای ارسال یک ظرفیت نیسان میباشد(دو تن)  |     |     |     |