فروش صابون های گیاهی ومعمولی ومسافرتی .یک بارمصرف .تزیینی وم


  •    نام آگهی دهنده: shabani
  •    محله: جهانشهر
  فروش صابون های گیاهی ومعمولی ومسافرتی .یک بارمصرف .تزیینی ومفروش صابون های گیاهی ومعمولی ومسافرتی .یک بارمصرف .تزیینی وم

  فروش صابون های گیاهی ومعمولی ومسافرتی .یک بارمصرف .تزیینی وم


  فروش صابونهای گیاهی بافرمولاسیون جدید وظاهری متفاوت قبول سفارشات برترکیب انواع روغن گیاهی دارای مجوزبهداشت وتاییدیه FDA
  کلیه صابونها فرمولاسیون کنترل چربی ورطوبت پوست رادارامیباشند مواداولیه وساخت ازبهترین پایه های گیلیسیرینه ازکشورمالزی
  صابونهای گیاهی ترکیبی ازپایه گیلیسیرینه وچیپس وروغنهای خالص
  دیگرمحصولات این شرکت
  فروش پایه صابون مات نیمه شفاف
  فروش پایه کرم سازی
  فروش چیپس صابون مالزی وایرانی

  تنهاکافیه یکبارازاین محصول استفاده کنیدتابرای همیشه مشتری ماباشید    |     |     |     |