فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی


  •    نام آگهی دهنده: طوسی
  •    وب سایت: www.boualisina.com
  •    استان: سمنان
  •    شهر: دامغان
  •    محله: سمنان. دامغان.شهرک صنعتی- بلوار پژوهش-پژوهش 10
  فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتیفروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی

  فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی صنعتی


   

  فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و 

  مواد شیمیایی

  صنعتی

  شرکت فرآیند شیمی بو علی سینا 

  ۱- تأمین کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی

    ۲- مواد شیمیایی صنعتی – مواد شیمیایی مرک

    ۳- تأمین مواد اولیه شیمیایی

    ۴- مواد حد واسط دارویی

    ۵- مواد جانبی( اکسی پیان) دارویی

    ۶- فروش انواع حلالهای شیمیایی

    ۷- تأمین رفرانس استاندارد دارویی و ناخالصی دارویی و ورکینگ استاندارد بر پایه USP – BP – EP میباشد.

  سایت شرکت:    |     |     |     |