فروش مولاژهای معده


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  فروش مولاژهای معدهفروش مولاژهای معده

  فروش مولاژهای معده


  این مولاژ، یک درجه تورم متوسط معده را نشان می دهد. دیوار غشاء مخاطی، دریچه پیلور، اسفنکتر پیلور، مخاط مری و معده، ساختار انتقالی به مخاط معده و … نیز نمایان است. جنس آن پی وی سی پیشرفته و نشکن با رنگی غیر سمی می باشد و جهت مصارف آموزشی در دانشگاهها و مدارس، مطب و کلینیک … تولید شده است.  درضمن این شرکت آمادگی تجهیز مراکز آموزشی را نیز دارد.    |     |     |     |