فروش نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ایران با تمامی عوارض موجود


  •    نام آگهی دهنده: نوید کاشانی
  •    وب سایت: 1-25000.persianblog.ir
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  فروش نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ایران با تمامی عوارض موجودفروش نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ایران با تمامی عوارض موجود

  فروش نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ایران با تمامی عوارض موجود


  فروش نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ ایران با تمامی عوارض موجود

  نقشه های توپوگرافی ۲D در قالب DWG و DGN می باشد.
  لیست نقشه های موجود:
  ۱- نقشه توپوگرافی رقومی و اسکن شده ۱:۲۵۰۰۰۰ پوشش سراسری ایران
  ۲- نقشه رقومی توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ پوشش سراسری ایران(فقط لایه ارتفاعی)

       |     |     |     |