فروش وتولید گل میخ فورچ سرد

   سایر(صنعت)/ صنعت


   قیمت آگهی: 
   ایمیل: bayeriranian@gmail.com
   شماره تماس: 09121505650
   استان: آذربایجان شرقی
   شهر: تهران

فروش گل میخ فورچ سرد

درصد کربن پایین

ترد نبودن گل میخ

مقاوم در برابر تنشها

گل میخ فورچ سرد