فروش ۲ واحد نوساز در شهرک خلیج فارس مارلیک کرج

آگهی حذف شده
فروش ۲ واحد نوساز در شهرک خلیج فارس مارلیک کرجفروش ۲ واحد نوساز در شهرک خلیج فارس مارلیک کرج

فروش ۲ واحد نوساز در شهرک خلیج فارس مارلیک کرج


فروش * واحد نوساز در شهرک خلیج فارس مارلیک کرج

* واحد آپارتمان تعاونی ساز *** متری نوساز در طبقات * و * در * بلوک * و * در شهرک خلیج فارس واقع در میدان ارتش مارلیک کرج با کلیه امکانات  فوری فروشی از قرار متری ******* تومان ** میلیون نقد و ** میلیون وام دارد  |     |     |     |  

حسام الدین بحرانی

آگهی های  حسام الدین بحرانی