فلومتراولتراسونیک جهت اندازه گیری دبی درکانال های باز با استفاده از سازه پارشال


  •    نام آگهی دهنده: رایان تک صنعت
  •    وب سایت: www.rayants.com
  •    استان: خراسان رضوی
  •    شهر: مشهد
  •    محله: مشهد – خیابان سنایی – میدان صاحب الزمان – مجتمع سبحان – طبقه دم اداری – واحد 209
  فلومتراولتراسونیک جهت اندازه گیری دبی درکانال های باز با استفاده از سازه پارشالفلومتراولتراسونیک جهت اندازه گیری دبی درکانال های باز با استفاده از سازه پارشال

  فلومتراولتراسونیک جهت اندازه گیری دبی درکانال های باز با استفاده از سازه پارشال


  فلومتراولتراسونیک جهت اندازه گیری دبی درکانال های باز با استفاده از سازه پارشال

  پارشال فلوم سازه ای است با شکل و ابعاد مشخص که در مسیر کانالهای باز ساخته شده و در آن مقدار جریان عبوری، تابعی از ارتفاع مایع داخل سازه میباشد
  کنتور و فلومتر اولتراسونیک آب و فاضلاب کانالهای باز مدل (II750 IMC) بر روی سازه دستگاهی است که با دقت فوق العاده بدون هرگونه تماســی با مایع به روش اولتراســونیک)ارسال موج(دبی لحظهای و همچنین به صورت کنتور، جمع کل )دبی مجموع( آب و فاضلاب را در محلهای مورد استفاده )بر روی سازه اندازه گیری و نمایش میدهد. این دســتگاه جهت کلیه تأسیســات تأمین و فروش آب مانند ورودی و خروجی تصفیه خانه های فاضلاب و همچنین تأسیسات سدها، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه های آب و … مناسب میباشد. تنظیم و کالیبراســیون: بســیار ساده توســط Keypad پنج کلیدی، دارای خروجی ایزوله شده mA 20-4 و RS232 و خروجــی Modebus دارای اســم رمــز محافظت شــده Protected Password و مجمــوع دبی ده رقمی می باشد. دیتالاگــر جهت ذخیره اطلاعات: به کمک دیتالاگر این دســتگاه میتــوان اطلاعات دبی لحظه ای و دبی مجمــوع را تــا میزان GB 2 نمونه اطلاعـات، در فواصل زمانی یک ثانیه به بالا ذخیره نموده و ســپس روی کامپیوتر PC یا لپ تاپ تخلیه و با مشاهده این ارقام یا منحنی تغییرات آنها، وضعیت مایع مورد اندازه گیری را در محدوده زمان مورد نظر تجزیه، تحلیل و بررسی نمود.
  سنسور اولتراسونیک Sensor Ultrasonic ساخت آلمان

  تابلوی مانیتورینگ میکروکنترلی Convertor Signal ساخت ایران

  • نمایش دبی لحظه ای
  • نمایش دبی مجموع
  • انتقال اطلاعات بصورتSMS‌‌،روی موبایل و‌‌وب سایت
   • قابل استفاده درپارشال فلوم وسرریزها
  • تنظیم و کالیبراسیون ساده توسط پنج کلید
  • اسم رمزمحافظت شده Protected Password
  • خروجی سنسورو کانورتربه صورت۴-۲۰Ma
  • بدون محدودیت طول‌‌ کابل سنسور
  • باخروجی Modbus/RS232

       |     |     |     |