فیلم برداری چاه های آب عمیق و نیمه عمیق


  •    نام آگهی دهنده: karen
  •    استان: سمنان
  •    شهر: دامغان

  فیلم برداری چاه های آب عمیق و نیمه عمیق


  فیلم برداری چاه های آب عمیق و نیمه عمیق
  مشاوره در خصوص خرابی و بهسازی چاه و لایه روبی
  ویدئومتری در هنگام تحویل چاه های آب    |     |     |     |