قالب و چکش تراکم


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  قالب و چکش تراکمقالب و چکش تراکم

  قالب و چکش تراکم


  قالب و چکش تراکم
  تعیین رابطه بین درصد رطوبت و دانسیته خشک خاک می باشد.
  که به دو روش استاندارد و اصلاح شده انجام می شود.

  مشخصات عمومی :
  قالب تراکم ۴ اینچ گالوانیزه
  قالب تراکم ۶ اینچ گالوانیزه
  چکش تراکم ۵.۵ پوندی
  چکش تراکم ۱۰ پوندی    |     |     |     |