قالیشویی پاتریس مشهد


  •    نام آگهی دهنده: علی سیاح
  •    استان: خراسان رضوی
  •    شهر: مشهد
  •    محله: مشهد_پیروزی۸۱/۶پلاک۱۰۱
  قالیشویی پاتریس مشهدقالیشویی پاتریس مشهد

  قالیشویی پاتریس مشهد


  قالیشویی پاتریس مشهد
  1. قالیشویی پاتریس مشهد

  2. عضواتحادیه وثبت شماره هادراپراتور۱۱۸
  3. سرویس رایگان وسراسری درسطح شهر 
  4. خدمات رفوگری وترمیم فرش بصورت تخصصی 
  5. شست انواع فرشهای دستی ونفیس بصورت تخصصی وتضمینی 
  6. شست وشووابکشی شرعی واسلامی 
  7. شست تضمینی 
  8. خطوط ارتباطی :۳۶۶۳۱۶۷۳ / ۳۵۲۴۸۰۴۷ / ۳۲۷۰۲۰۷۵ / ۳۳۴۹۲۲۱۲ / ۳۲۱۳۹۹۲۳ / ۰۹۱۵۹۱۵۵۲۱۹ /۱۸_ ۰۹۱۵۲۱۹۲۰۱۷ /۰۹۱۹۰۴۲۴۰۴۴
  9. اولین نیستیم امابی شک  بهترین هاهستیم…..


    |     |     |     |